MIFELÉNK...

Tisztelt Látogató! Remélve, hogy visszatérő vendége leszel a honlapnak, és azt remélve, hogy talán - a 2011-ben hagyományteremtő szándékkal először megrendezett, immáron (2023-ban) tizenkettedik - böllérversenyünknek is, néhány olyan fogalmat osztok meg Veled, amelyek talán idegenül csengenek becses füleidnek, mert nem ismered a jelentésüket, ám itt Darányban még elvétve találkozhatsz velük, a böllérversenyek forgatagában.


vert_02a.pngvert_02a.pngvert_02a.png

Mifelénk gyakran mondják...
- a rendfára, hogy rëndfa
- a bontóasztalra, hogy hastok
- a gereblyére, hogy grábla;
- a szalmára, hogy szóma;
- az almára, hogy óma;
- a kolbász helyett hogy kóbász;
- a hurka helyett hogy csurka;
- szem, szemem helyett hogy szëm, szëmëm;
- borjú helyett hogy borgyú;
- az elmegyek helyett hogy ēmők;
- a jöttem helyett hogy gyüttem,
- a mentem helyett hogy mëntem;
- a jöjjön (velem) helyett hogy gyűjjön/gyűjjék kē;
- a menjen (tőlem/arrébb) helyett hogy mënnyën kē;
- a kiáltozik helyett hogy kátoz;
- a milyen helyett mëlleny;
- az ilyen helyett ëlleny;
- a melyik helyett mëllik;
- a hallja helyett halli;
- az itt/ott ehol/ahol helyett hogy ehun/ahun;
- a kíván/kívánság helyett hogy kéván/kévánság;
- a jött-ment(idegen) helyett hogy gyüttmënt;
- a (jobbára nagy fiókos) szekrényre hogy sifonér;
- a polcos- fiókos- ajtós szekrényre hogy kászli;
- a rossz, ócska termékre hogy hitfány;
- az elől- hátul helyett hogy elű-háttú;
- a lyukas helyett hogy likas;
- a lyuknak hogy lik;
- a tyúknak hogy tik;
- az apósom- anyósom helyett hogy ipam- napam
- a menj, eriggy helyett hogy ergye;
- hegyalja helyett hogy hëgyalla;
- hegy- völgy helyett hogy hëgy-vőgy;
...és még majd folyt.köv. 

Kis segítség a kiejtéshez:
 a.) az 'ë' hang kiejtése és képzése nagyon hasonlít az 'ö' hangéhoz, lásd pld: https://kiejtes.hu/
 b.) az 'ē' hang kiejtése olyan, mintha egy nyújtott 'é' hangot ejtenénk, az 'e' hang képzési helyen, lásd pld.: https://kiejtes.hu/

   De arra is szeretnélek felkészíteni, ha netán valami nem várt rosszat (tényleg, van várt rossz is???) követsz el valamelyik földim ellen - ráejted a lábára a rendfa egyik darabját, stb... - akkor könnyen lehet részed valami hasonló szitokban;
- A rossféreg égesse meg! - vagy
- a radai rosseb essen belé... - esetleg
- ...hogy a rakócsányi rosseb vinné e!
   De ne aggódj, és ne ess kétségbe; nem haragból, csupán a helyi folklór ébrentartása és népszerűsítése végett és a még ízesebb népi megnyilvánulások elfojtása érdekében teszi, ha teszi!
   Ha pedig a településen iránymutatást kérnél egy vérbeli őshonos darányitól, ne lepődj meg, ha a válasza
- ergye arra alá... - vagy
- ergye azon főnek... - módon kezdődik, vagy esetleg elirányít a "főszögbe" vagy az "aszögbe", vagy csak szerényen megvonja a vállát, és egy
- rosseb tuggya mëre van! - dünnyögéssel magadra hagy!
  Egyedi léptékkel mér a magára valamit is adó darányi ember! Daránynak van szőllőhëgye (szőlő-hegye), és ha a böllérversenyen szerencséd van, és a vásári forgatagban nem áll eléd senki, akkor nyugati irányba tekintve láthatod még a hegy csúcsát is! Persze lehet, hogy Te, mint nem itt élő, sőt! nem ide született, azaz nem tős-gyökeres darányi polgár csupán dombocskának véled, de ne tedd! Daránynak emberemlékezet óta szőlőhegye van, és punktum! Különben is, ha nem lenne neki, akkor ugyan mi a csudából fakadhatott valamikor a hegyaljai (högyallai) forrás? Na ugye!
   És hogy a helyi sajátos mérték mennyire nagyon is következetes, álljon itt egy példa; az ötvenes években, talán valamilyen ritka "tée[sz]ccsés" (termelő-szövetkezeti csoport-os) kiránduláson történt, ahogy a vonat Pécshez közeledett, és már látszott a Mecsek, az egyik menyecske  kinézve az ablakon, elismerően felkiáltott;
- Nízzétëk, mëlleny nagy domb!"...
További kellemes böngészést!

vert_02b.pngvert_02b.pngvert_02b.png