FOGADALOMTÉTEL
azaz CONAMBULUM


Cocambulum

Ha az ősi pergamen olvasása esetleg nehézséget okozna...

 

Conambulum


Mi, a misztikus B5
értsd;
Böllér- Bőrben Bolyongó Baráti Branch,

minekutána már annyiszor megjelentünk
egy- s más helyeken, ahol is évről- évre
nyiltszíni vérengzéssel múlatják az időt és
hozzák el ezáltal a sertésvészt az egymással
versengő nemes és neves csapatok,
s mi több, évente királyt is választanak
maguk közül, nosza gondoltunk egy
merészet és határoztunk aképpen, hogy
ezeknek utána már mi magunk is, a fentebb
említett helyek vitézeihez hasonlatosan,
nem titkon, suttyomban és idegenben,
hanem idehaza és a nagyvilág színe előtt
végezzük disznólkodásainkat, és ezen véres
alkalmakra évente bajvívást hirdetünk!

Íratott disznóvérrel, az Úr MMXI esztendejében."

Böllérkorona

  A gondolat tettlegességgé fajult, amikor is az Úr 2011.-dik esztendejének Böjtelő havában - értsd februárban -, a 12. napon, ami éppen szombatra esett, hatalmas hírverést és szervezést követően megrendeztük az


I. Drávamenti Böllérverseny-t.


  Ezzel remélhetőleg egy hagyományteremtő rendezvényt valósítottunk meg, adassék is hát tudtára mindenkinek - csak a cocáknak ne szóljanak! -, hogy ezen nemes nap sikerén felbuzdulva erős fogadást tettünk, hogy amíg bírjuk, és amíg érdeklődés követi a rendezvényünket, azt évről- évre meg is rendezzük!

  Már az első alkalommal akkora nagyot gondoltunk, hogy az által bukdácsolt a Dráván, és idecsalogatott - persze a helyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat segítő közreműködésével! - Gradináról a túlpartról horvát atyafiaink közül is egy csapatra valót! De volt itt nagyszerű böllércsapat Újszentmargitáról- Tiszacsegéről, Barcsról, Szulokból mindjárt kettő is, Szigetvárról, továbbá Magyaratádról, Kastélyosdombóról, és derekasan képviselte településünket a darányi "Vadásztanya" fiatalos csapata.

  Összegezve: szép és jeles nap sikeredett 2011. február 12.-ből, ahol hullottak a disznók, mint ősszel a legyek, végtelen jó  hangulatban estek- keltek az emberek, volt kultúrális műsor sok vidámsággal, jó zenével és sok-sok tánccal.
  Aki pediglen úgy járt, hogy igencsak kései órán és kapatosan tért otthonába, azt is leszúrták annak rendje és módja szerint, de ezen tettet már nem a böllérek, hanem az asszony (vagy az ember) végezte el...

Szószátyárabb (bőbeszédűbb) és akkurátusabb (precízebb) tájékoztatás találtatik ez ügyben a bal oldali menüpontok ügyes kiválasztásával hozzáférhető területeken.


Vissza az  oldal tetejére